close
close
close
close
close

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEPNADRUKI.PL

1. Szanując Twoje prawa oraz respektując RODO i ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zachowania zapewniających bezpieczeństwa i poufności pozyskanych i przetwarzanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Sklepu Internetowego zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

2. Administratorem Danych Osobowych jest: MAL-BUD SPO. Z O.O. OKÓLNA 2, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI. NIP: 6222792128, REGON: 363438940, z którym możesz skontaktować się mailowo pisząc na adres sklep@sklepnadruki.pl

 

3. W naszym Sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

• Imię i nazwisko/nazwa firmy – podczas składania Zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska/nazwy firmy, abyśmy mogli wysłać Tobie Zamówienie oraz mieć możliwość kontaktu z Tobą.

• Adres zamieszkania/siedziby – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego Produktu.

• Nr telefonu – zdarza się, że dzwonimy w celu potwierdzenia Zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak Produktu w magazynie jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie.

• Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Ciebie potwierdzenie złożenia Zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego Newslettera, będziemy również wysłać do Ciebie informację handlową.

• Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Sklepu Internetowego w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. O regionie, z którego następuje połączenie).

• Cookies – nasz Sklep Internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych sklepów. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Sklepu Internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 

4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

• Dokonując zakupu w naszym Sklepie Internetowym za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Sklepu Formularza zamówienia (Zamówienie bez logowania/rejestracji Konta) – po realizacji takiego Zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email). Pozostaje jedynie dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.

• Rejestracja w bazie Kupujących – jest dobrowolna. Przechowujemy podane przez Ciebie dane w naszej bazie, aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym Sklepie Internetowym.

• Subskrypcja Newslettera – Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem prowadzonego przez nas Newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz zrezygnować z newslettera, klikając link w stopce maila subskrypcji lub, dla zarejestrowanych Klientów, w zakładce "Moje konto" poprzez cofnięcie zgody "Chcę otrzymywać informację o ofercie i korzystać ze specjalnych promocji".

5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach prawnych:

• Związanych z zawarciem i realizacją umowy, a także ich rozliczenia (w tym wystawianie faktur i dokumentów księgowych) oraz rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na Państwa pytania lub reklamacje (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub f) RODO);

• Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm. w szczególności art. 74z (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

• Zapewnienia obsługi usług płatniczych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

• Ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym naszego interesu, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

• Marketingu bezpośredniego naszych usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Państwa odpowiedniej zgody – także w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

• Statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb Klientów, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, analizy finansowej, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

• Przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 

6. Twoje dane osobowe, będą przechowywane przez okres:

• Obowiązywania umowy zawartej z nami, a po jej zakończeniu, w związku z ciążącym na nas obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych);

• Niezbędny do dochodzenia przez nas roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

7. Każdy Użytkownik naszego Sklepu Internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego Sklepu Internetowego. .

 

8. Przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych przekazujemy je jedynie podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczących w wykonywaniu naszych czynności i wspierających w świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. podmiotom świadczącym usługi płatnicze, doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmą informatycznym i hostingowym, którzy będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w określonych przez nas celach. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

 

9. Zgodnie z postanowieniami RODO masz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w sklepu internetowego lub prześlij wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@sklepnadruki.pl

 

10. Ponadto, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (), gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

11. Nie planujemy obecnie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).

 

12. W oparciu o Twoje dane, nie będziemy podejmowali wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.